متدولوژی عملیاتی BPM

متدولوژی عملیاتی BPM- قسمت اول

در مطلب حاضر که قسمت اول موضوع مورد نظر می باشد، یک متدولوژی عملیاتی مدیریت فرایند کسب و کار معرفی می‌گردد. متدولوژی عملیاتی BPM  مورد نظر شامل فاز های تعهد (Commit)، جستجو  (Research)، تجزیه و تحلیل (Analyze)، طراحی (Design)، پیاده‌سازی (Implementation) و پشتیبانی (Support)  می‌باشد. شکل ۱ ترتیب اجرای فازهای این متدولوژی را نمایش می‌دهد.

شکل۱ – فازهای متدولوژی عملیاتی BPM

در زیر به بررسی اجمالی هر فاز می پردازیم : 

      فاز تعهد (Commit) : سازمان با توجه به اهداف استراتژیک، مدیریت فرآیندهای کسب و کار را در اولویت قرار می‌دهد.

      فاز جستجو (Research) : سازمان، فرآیندهای کسب و کار موجود را مشخص می‌کند و پس از بررسی آنها، یک ابزار برای مدیریت کسب و کار (BPMS) انتخاب گردیده و سازمان برای تغییر آماده می‌شود.

در چهار فاز بعدی از حلقه‌ی اجرای پروژه‌ی BPM، تمرکز بر روی یک یا چند فرآیند شناسایی شده در فاز جستجو (Research)  صورت می‌پذیرد.

      فاز تجزیه و تحلیل (Analyze) : اولین فاز از حلقه‌ی اجرایی است که توسط تیم پروژه آغاز می‌گردد و فرآیندهای جاری (As – Is) با شاخص‌های اندازه‌گیری موجود در سازمان شناسایی می‌شود.

      فاز طراحی (Design) : فرآیندهای موجود بهبود می‌یابند و فرآیندهای آتی (To – Be) معماری می‌شوند. سنجه‌های اندازه‌گیری (Metrics) که در طی این فاز شناسایی می‌شوند به تمامی کارمندان و افراد ذینفع اطلاع‌رسانی می‌گردد.
      فاز پیاده سازی (Implementation) : راهکار فرآیندی ساخته و تست می‌شود و کاربران نهایی در طی اجرای این فاز آموزش داده می‌شوند. در انتهای این فاز، فرآیندهای در حال اجرا توسط کاربران نهایی امتیازدهی می‌شوند.
      فاز پشتیبانی (Support) : در این فاز، فرآیندهای جدید با شاخص‌های کلیدی عملکرد سنجیده و پروژه با تجربیات کسب شده پایان می‌یابد.

از دیدگاه فرآیندی، فاز پشتیبانی هرگز متوقف نمی‌شود. فرآیندهای شناسایی شده توسط ابزار BPMS به طور مداوم بازدید و کنترل می‌شوند. البته که تیم اجرایی مدیریت فرآیندهای کسب و کار می‌تواند پس از اجرای این پروژه وظایف یا پروژه‌های دیگری را آغاز نماید.

از آنجایی که این نوشته، یک کتاب مدیریت پروژه نیست متدولوژی BPM بصورت کلی بیان می‌شود. در تولید این متدولوژی کلی، مسائل مورد قبولی همچون تجربیات مدیریت پروژه، تجربیات مدیر تغییر، درس‌هایی از پروژه‌های ERP و تجربیاتی از متدولوژی‌های مطرح مانند ۶Sigma و TQM آمیخته شده است. تلفیق این تجربیات باعث می‌شود بتوان از خصوصیات سودمند BPMS بهره برد. امیدواریم این متدولوژی برای مخاطبین این نوشته که به دنبال اجرای BPM و BPMS  هستند مفید واقع گردد و بتواند در تدوین اولیه‌ی برنامه ی اجرایی آنها ایفای نقش کند.

ترجمه و گردآوری: تیم مدیریت محتوای رایورز