سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز

با RayBPMS سازمانتان را فرآیند محور کنید

با RayBPMS سازمانتان را فرآیند محور کنید

چرا bpm ؟

با توجه به محیط رقابتی و پویای کسب و کار، سازمان ها با چالش ها و فرصت های جدیدی روبرو می شوند که برای دستیابی به افزایش بهره وری و کاهش هزینه ...

bpm چگونه عملیاتی میشود ؟

برای عملیاتی کردن تفکر bpm در حوزه کسب و کار میبایست در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی فرایندی سازمان پرداخته و میزان بلوغ مدیریت فرایندهای سازمان شناسایی شود...

RayBPMS

ابزار RayBPMS شامل زيرساخت و ماژول های جامعي جهت تحليل، طراحي، اجرا، يکپارچه سازي و کنترل فرآيندهاي «مبتني بر فرد» و ...

مزایا و دستاوردهای Raybpms​

RayBPMS با ارتقاء توانمندی و مهارت سازمانی در چرخه مدیریتی «طراحی، اجرا، بازبینی و تطبیق» دستیابی به شاخص های بهره وری مورد نظر ...

چرا RayBPMS؟

ویژگی‌های برجسته برای بهبود کارایی سازمان

پخش ویدیو

آخرین مقالات

سازمان های پیشرو به ما اعتماد دارند