BPM ایجاد شرکت های بار و قابل پیشرفت

راهکارهای BPM ایجاد شرکت‌هایی پربار و قابل پیشرفت

می‌توان راهکارهای BPM را بر روی جنبه‌های مختلف کسب‌و‌کار اجرا کرد. جدای از برنامه‌ریزی جهت اجرای همه‌جانبه  و کلان مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار در کل سازمان، می‌توان راهکارهای BPM را در یک بخش خاص از کسب‌و‌کار، فعالیتی معین از کسب‌و‌کار و یا حتی در یک پروژه مشخص به کار گرفت.

راهکارهای BPM این امکان را برای شرکت‌ها فراهم‌ می‌کنند که از قالبهای فرآیندی (Template) برای عملیاتی شدن سریعتر استفاده کرده و آنها را توسعه دهند. می‌توان طرح‌های اولیه مدیریت فرآیند (فرایندهای طراحی شده) را با استفاده از راهکارهای (ابزارهای) BPM اجرایی کرد. اما در هر صورت مهم است که توجه داشته باشید این قالب‌های فرآیندی، باید قابل تغییر بوده تا با نیاز‌های خاص آن شرکت متناسب شوند. راهکار  BPM می‌تواند در بخش فروش و بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد و با اعمال تنظیم‌ها و تعدیل‌هایی در فرآیند بازاریابی یک محصول، جریان نقدینگی را بهبود ببخشد و نیز سود‌دهی یک سازمان را افزایش دهد.

فرایند بهبود محصول و ترغیب فروش آن نیز میتواند به‌عنوان هدفی برای راهکار BPM در نظر گرفته شود. می‌توان فرآیندهایی که در این جنبه فروش و بازاریابی دخیل هستند را با استفاده از راهکارهای BPM تصحیح کرد. همچنین با استفاده از راهکارهای BPM، مدیریت منابع انسانی یا مدیریت ارتباط با مشتری را بهبود داد. خودکار کردن فرآیندهای مشتری در زمینه مکاتبات و تعاملات، می تواند تأثیر بسزایی بر روی روابط مشتری داشته باشد.

شرکت‌های مشتری محور باید دائماً فرآیندهای کسب‌و‌کار خود را در حوزه مربوط به مشتری تصحیح کنند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتری باشند. می‌توان راهکارهای BPM را در سرتاسر سازمان به اجرا گذاشت و همه فرآیندهای کسب‌و‌کار را پوشش داد. به‌علاوه می‌توان بخش‌های خاصی از سازمان را هدف قرار داد تا فرآیندهای آن بخش‌ها تصحیح شوند. فرآیندهای بهبود یافته BPM ابزارهایی مفید هستند که می‌توان با استفاده از آنها عملکرد همه شرکت و زیر مجموعه های آن را بهبود بخشید. 

ترجمه و گردآوری: تیم مدیریت محتوای رایورز