Elementor #12

تکامل و تاثیر مدیریت فرایند کسب و کار در سازمان‌ها

تکامل و تاثیر مدیریت فرایند کسب و کار در سازمان‌ها

در عصر دیجیتال حاضر، کسب و کار ها جهت بهینه کردن عملکرد به صورت فزاینده‌ای به مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) معطوف گردیده‌اند تا اثربخشی را ارتقا داده و سطح رضایت مشتریان را بهبود ببخشند. در این نوشته سعی خواهیم کرد روند تکامل جایگاه BPM و BPMS و وضعیت فعلی  آن‌ها را در سازمان‌ها […]

سه روند کلیدی که تجربه کارمندان را متحول می‌کنند.

سه روند کلیدی که تجربه کارمندان را متحول می‌کنند.

” تجربه کارمند (Employee Experience)” رویکردی جامع برای بهینه‌سازی ارتباطات و تعاملات مختلف یک کارمند با سازمان خود است، از مشاهده آگهی شغلی تا آخرین روز کاری در سازمان. در محیط کسب ‌وکار رقابتی امروز، تجربه مثبت کارمند فراتر از صرف مزایا و پاداش است به نحوی‌که رفته رفته، تجربه کارمند به یک الزام برای […]

متدولوژی عملیاتی BPM – قسمت هفتم

متدولوژی عملیاتی BPM – قسمت هفتم

در قسمت ششم این مطلب، فاز پنجم متدولوژی عملیاتی BPM ارائه گردید. در این مطلب فاز ۶ یعنی پشتیبانی (Support) ارائه می شود. فاز 6: پشتیبانی (Support) آخرین فاز متدولوژی BPM، فاز پشتیبانی است. در سه فاز گذشته (تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی) بحث بر روی تیم پروژه بود ولی در فاز پشتیبانی وظایف به عهده […]