پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار در سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از سال 97 که اقدام به خریداری محصول RayBPMS نموده است، سیستم‌های نرم‌افزاری متعددی را بر بستر این ابزار طراحی و اجرایی نموده است. به نحوی که تا کنون بالغ بر 60 فرایند طراحی گردیده و مکانیزاسیون سایر فرایندها نیز به صورت مستمر ادامه دارد.

علاوه بر کارشناسان واحد فاوا، برخی از پیمانکاران شهرداری تهران نیز، امکانات ابزار را آموزش دیده‌اند به نحوی که مواردی از فرایندها نیز توسط ایشان، تحلیل، طراحی و اجرایی شده است. برخی از این فرایندها به ذینفعان بیرونی و شهروندان، خدمات الکترونیک ارائه می‌دهند و برخی دیگر برای پوشش نیاز ذینفعان درون سازمانی مستقر گردیده‌اند. هم‌چنین این فرایندها با سامانه‌های موجود شهرداری نظیر “تهران من” ارتباط برقرار نموده‌اند تا با حذف فواصل اطلاعاتی، یکپارچگی، دقت و سرعت برای سازمان به ارمغان آید.

از جمله سامانه‌های طراحی شده بر بستر سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار می‌توان به مواردی نظیر سامانه بند 20، سامانه مدیریت بحران، سامانه مشمولین سربازی آتش نشان، سامانه شورایاری و …. اشاره نمود.