مکانیزاسیون فرایندهای حوزه کالای مازاد مهندسی و توسعه گاز ایران بر بستر RayBPMS

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران، مسئولیت تامین منابع و مدیریت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب شرکت ملی گاز ایران را بر عهده دارد.

ممکن است، کلیه کالاهای خریداری شده برای یک طرح یا پروژه بنا به دلایل متعدد مورد استفاده قرار نگرفته یا کالایی خریداری گردد که کیفیت آن برای پروژه جاری، مطلوب نبوده اما امکان استفاده از آن در سایر پروژه‌ها وجود دارد. به همین دلیل مفهومی با عنوان “کالای مازاد پروژه” شکل می‌گیرد که مدیریت کمی و کیفی آن برای کاهش هزینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پیش از خرید نرم‌افزار BPMS و استقرار راهکار رایورز در این شرکت، کلیه عملیات مربوط به حوزه مذکور در فرم‌ها و دفاتر کاغذی ثبت و نگهداری می‌گردید. از طرف دیگر دانش مربوط به نحوه و چگونگی انجام این نوع عملیات، در ذهن متخصصان معدودی وجود داشت که بیم آن می‌رفت که پس از بازنشستگی این قهرمانان سازمانی، شرکت در انجام امور با چالش جدی مواجه گردد.

لذا پروژه مکانیزاسیون فرایندهای حوزه کالای مازاد بر بستر RayBPMS با هدف سیستمی نمودن فعالیت‌های دستی، ثبت و نگهداری نظام‌مند داده‌ها، حفظ و انتقال دانش سازمانی به نسل جدید و پایش و بهبود مستمر فرایندها در سال 1395 آغاز و در سال 1396 به بهره‌برداری رسید.

فرایندهای توسعه یافته شامل فرآیند کالای مازاد پروژه، فرآیند رسید کالا، فرآیند حواله کالا، فرآیند انتقال بین رمزهای سازمانی، کاردکس موجودی انبار، فرآیند کالای مازاد معیوب و غیره بوده که طی این سال‌ها در راستای بهبود، تغییرات فراوانی داشته‌اند.

علاوه بر گزارشات عملیاتی نظیر کاردکس موجودی انبار و گزارشات چاپ اسناد، کانورت کدینگ کالا جامع نفت، گروه کالا، پروژه‌هاو رمزهای سازمانی، طراحی انواع گزارشات تحلیلی بر روی داده‌های جمع آوری شده، این شرکت را در شناسایی عملکرد پیمانکاران، عملکرد واحدهای درون سازمانی، شناسایی گلوگاه‌ها، نقاط قابل بهبود و مواردی از این دست یاری رسانده است.همچنین مکانیزاسیون فرایندهای دیگری در حوزه انبار مانند انتقال کالا بین انبارها و تعدیل موجودی کالا، بر بستر نرم‌افزار BPMS در دستور کار است.