مدیریت حضور 2

سیستم مدیریت حضور کارکنان

در کنار امکاناتی که سیستم‌های MIS رایورز شامل “حقوق و دستمزد” و “منابع انسانی، تشکیلات و کارگزینی” برای ثبت، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات کارکرد پرسنل در اختیار واحد منابع انسانی سازمان‌ها قرار می‌دهند، سیستم مدیریت حضور کارکنان شرایطی فراهم می‌آورد تا دریافت خدمات خویش‌خدمت در حوزه مدیریت کارکرد برای تمامی پرسنل سازمان محقق گردد.

هسته اصلی این سیستم بر بستر RayBPMS طراحی گردیده که در ارتباط مکانیزه با دستگاه کارت ساعت، نرم‌افزار حضور و غیاب و سیستم حقوق و دستمزد رایورز، مجموعه‌ای کارا برای محاسبات کارکرد ماهانه پرسنل فراهم می‌نماید. به واسطه این سیستم، هر یک از پرسنل یا مدیران سازمان، یک کارتابل الکترونیک در اختیار خواهند داشت که پس از ورود به آن از طریق نام کاربری و کلمه عبور، امکان ثبت درخواست انواع مرخصی، ماموریت و اضافه‌کاری و مشاهده انواع گزارشات کارکرد خود و پرسنل زیر مجموعه خود را خواهند داشت.

گردش فرم‌های مرخصی، ماموریت و اضافه‌کاری، از طریق مدل فرایندی تنظیم شده توسط مدیر سیستم، انجام می‌شود تا پس از طی شدن فرایند در کارتابل رده‌های تایید، وضعیت نهایی درخواست مشخص گردد. در طول گردش درخواست، سیستم قوانین مربوطه نظیر مانده مرخصی، هم‌پوشانی درخواست‌ها و مواردی از این دست را کنترل کرده تا در حد امکان، کنترل‌ها به صورت سیستمی انجام شده، از خطاهای انسانی پیشگیری گردیده و هم‌چنین رده‌های تایید به اطلاعات کاملی برای تصمیم‌گیری دسترسی داشته باشند.

در ادامه، نرم‌افزار حضور و غیاب با دریافت اطلاعات از دستگاه کارت ساعت و مقایسه آن‌ها با درخواست‌های ثبت و بررسی شده در RayBPMS، اطلاعات را پالایش می‌نماید. به عنوان مثال اگر دستگاه کارت ساعت برای تاریخ و بازه ساعتی مشخصی عدم حضور شخص در سازمان را گزارش دهد اما در بخش RayBPMS در این تاریخ و بازه زمانی، درخواست مرخصی تایید شده وجود داشته باشد، در این‌صورت کارکرد فرد از غیبت (عدم حضور) به مرخصی ساعتی تبدیل خواهد شد. نهایتا اطلاعات نهایی و پالایش شده کارکرد، برای محاسبه حقوق در اختیار سیستم حقوق و دستمزد رایورز قرار خواهد گرفت.

با استقرار سیستم مدیریت حضور کارکنان، علاوه بر افزایش رضایت پرسنل سازمان با دریافت خدمات خویش‌خدمت و تحت‌وب، با حذف فعالیت‌ها و محاسبات دستی، زمان پرسنل واحد منابع انسانی به میزان قابل توجهی آزاد شده تا بتوانند در تحقق ماموریت‌های اصلی این واحد قدم بردارند.