New Project

تکامل و تاثیر مدیریت فرایند کسب و کار در سازمان‌ها

در عصر دیجیتال حاضر، کسب و کار ها جهت بهینه کردن عملکرد به صورت فزاینده‌ای به مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) معطوف گردیده‌اند تا اثربخشی را ارتقا داده و سطح رضایت مشتریان را بهبود ببخشند. در این نوشته سعی خواهیم کرد روند تکامل جایگاه BPM و BPMS و وضعیت فعلی  آن‌ها را در سازمان‌ها به صورت کلان و اجمالی بررسی نماییم و برمبنای آن، پیش‌بینی‌هایی نیز برای آینده داشته باشیم.

توجه روزافزون به BPM

فاکتورهایی نظیر رقابت بازار، تحول دیجیتال، کاهش هزینه‌، تطابق سریع با مقررات جدید و هم‌چنین بهبود تجربه مشتریان، باعث توجه روزافزون کسب‌وکارها به اجرای طرح‌های BPM گردیده است. به واسطه به کارگیری رویکردها و فناوری‌های BPM، سازمان‌ها قادر به ارتقا اثربخشی عملیاتی، افزایش سازگاری با نیاز بازار و بهبود سطح رضایت مشتریان خود گردیده‌اند. این امر منجر به افزایش تعداد پروژه‌های بهبود و هم‌چنین تحول فرایند در بخش‌های مختلف صنعت گردیده است.

چالش‌های دستیابی به حداکثر پذیرش BPM در سازمان

با این حال، سازمان‌ها در دستیابی به پذیرش حداکثری bpm توسط کارکنان، غالبا با چالش‌ها و موانعی روبرو می‌شوند. از مقاومت در برابر تغییرات و فقدان درک فرایندها گرفته تا آموزش ناکافی در حوزه تحلیل و بهبود فرایند.

بنابراین برای مقابله موثر با اینگونه چالش‌ها، سازمان‌ها بر برنامه‌های آموزشی و صدور گواهینامه معتبر در حوزه‌های تحلیل و بهبود فرایند به برخی کارکنان خود متمرکز گردیده‌اند.

پیدایش و ارتقا نرم افزارهای BPM

افزایش طرح‌های BPM، هم‌چنین منجر به ایحاد موجی در استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری گردیده است. این ابزار ها به مدل‌سازی فرایند، تعریف گردش کار، اجرای فرایند و پایش آن، همکاری، مدیریت اسناد و  مدیریت کاربر کمک می‌کنند. طبق این مطالعه، اکثر سازمان‌ها این ابزارها را در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه مدل‌سازی فرایندها در پروژه‌های بهبود و تحول، بغایت مفید ارزیابی می‌کنند.

افق دید بهبود ابزارها

هرچند، سطح رضایت از این ابزار ها متفاوت است، برخی نگرانی‌ها در مورد قابلیت‌های تعریف جریان کار، اجرای فرآیند و مدیریت کاربران رو به افزایش است. مطالعات نشان می‌دهد اگر چه کاربران به صورت کلی از عملکرد ابزارهای فعلی مورد استفاده رضایت دارند، اما هنوز زمینه‌هایی برای ایجاد بهبود و نوآوری در این ابزارها وجود دارد. به عنوان مثال، به واسطه رشد AI  در تمامی ابعاد، این ابزارها نیز بایستی خود را به AI مجهز نمایند.

افزایش سرمایه‌گذاری سازمان‌ها در حوزه BPM

هم‌چنین بر طبق این مطالعات پیش‌بینی می‌گردد که سرمایه‌گذاری سازمان‌ها در به کارگیری روش‌ها و ابزارهای BPM طی سال‌های آینده افزایش یابد. چرا که شناخت سازمان‌ها از پتانسیل BPM در ایجاد سود عملیاتی و استراتژیک در حال افزایش است.

نتیجه گیری

بنابراین به واسطه درک روزافزون سازمان‌ها از فرایندها  به عنوان عاملی مهم در موفقیت کسب‌وکار، می‌توان مدعی بود که رویکردها و ابزارهای BPM حرکتی رو به جلو دارند. با این حال، برای یک پذیرش همه‌جانبه و اجرای اقدامات BPM، کسب‌وکارها نیازمند غلبه بر چالش‌های موجود، سرمایه‌گذاری برای آموزشی جامع و بهبود مستمر ابزارهای BPM خود هستند.

ترجمه و گردآوری: تیم مدیریت محتوای رایورز