بهینه‌سازی سیستم کنترل کارکرد نیروی انسانی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی که عمده فعالیت آن معطوف به انجام امور حسابرسی شرکت‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است، علاوه بر دفتر مرکزی شامل 32 نمایندگی در سطح کشور ونزدیک به 500 نفر پرسنل است.

با توجه به این‌که حسابرسان غالبا در محیط شرکت‌های خدمات‌گیرنده حضور دارند، بنابراین اطلاعات کارکرد ایشان از طریق دستگاه‌های کارت‌ساعت قابل جمع‌آوری و نگهداری نیست. از طرف دیگر، بنا به ماهیت خدماتی بودن شرکت، عمده هزینه‌ای که این موسسه بر روی پروژه‌های حسابرسی متحمل می‌گردد، از نوع خدمات کارشناسی بوده و لذا جهت محاسبه بهای تمام‌شده هر پروژه، ثبت و نگهداری تایم‌شیت فعالیت‌های انجام شده برای هر پروژه ضرورت دارد. به همین دلیل موسسه به یک سیستم جامع و تحت وب برای پوشش دو مورد فوق نیاز داشت. به دلیل ماهیت موسسه و منحصر به فرد بودن فرایندهای جاری در آن، سیستم‌های آماده موجود در بازار پاسخگوی تمامی ابعاد نیاز این سازمان نبود و از همین رو مساله طراحی و تولید یک سیستم اختصاصی با شرکت رایورز مطرح گردید. شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز نیز با استفاده از نرم‌افزار BPMS سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات کارکرد و تایم‌شیت منطبق با نیازها، فرایندها، قوانین و دستورالعمل‌های خاص موسسه طراحی کرد. این سامانه، ضمن برقراری ارتباط مکانیزه با سیستم حقوق و دستمزد رایورز و سیستم برنامه‌ریزی پروژ‌ها (که یک سیستم غیررایورزی است)، اطلاعات مورد نیاز را به سیستم بهای تمام شده نیز ارسال می‌کند. این سامانه از جزئیات زیادی برخوردار است که توسط سیستم کنترل و محاسبه گردیده و لذا خطای انسانی را به حداقل می‌رساند.

از جمله چالش‌هایی که موسسه پیش از استقرار نرم‌افزار سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار رایورز با آن روبرو بود، می‌توان  به موارد زیر اشاره نمود:

 • عدم امکان مدیریت یکپارچه کارکردها به واسطه فرم‌های کاغذی، گردش کار غیرخودکار و غیره
 • عدم امکان محاسبه بهای تمام شده پروژه ها
 • عدم دسترسی به موقع به گزارشات
 • اعمال  دستی قوانین و دستورالعمل‌ها و در نتیجه خطای انسانی در محاسبات
 • بی‌نظمی در ارائه گزارش کارکرد توسط واحدهای حسابرسی
 • تاخیر در پرداخت حقوق به دلیل زمان‌بر بودن انجام محاسبات دستی

برخی از فعالیت‌های انجام شده توسط رایورز برای رفع چالش‌های فوق به شرح زیر است:

 • تحلیل فرایندهای موجود مرتبط با محدوده پروژه و ارائه پیشنهادات بهبود
 • تهیه و تدوین شناسنامه فرایندها و مستند گزارش شناخت
 • استقرار سیستم های مالی و اداری رایورز
 • مکانیزاسیون فرایندهای ثبت تایم شیت و کارکرد با استفاده از بستر RayBPMS
 • ایحاد یکپارچگی فرایند مکانیزه شده با سیستم های مالی و اداری رایورز
 • ایجاد یکپارچگی با سیستم برنامه ریزی موسسه حسابرسی
 • ارائه ابزارهای گزارش‌گیری رایورز جهت پایش و بهبود فرایند

دستاوردهای سازمان پس از استقرار راهکار رایورز:

 • یکپارچگی اطلاعات
 • شناسایی گلوگاه های فرایندی
 • دسترسی به گزارشات
 • تسهیل در تغییرات فرایندی و ایجاد امکان بهبود مستمر
 • افزایش سرعت انجام فرایند و کاهش هزینه
 • کاهش خطاهای انسانی
 • آزاد شدن زمان پرسنل منابع انسانی جهت پرداختن به فعالیت‌های اصلی واحد