داستان شکل‌گیری RayBPMS

در سال ۸۶، پس از دو دهه حضور در عرصه فناوری اطلاعات و همراهی با طیف گسترده‌ای از مشتریان به این شناخت دست یافتیم که بین بخش‌های مختلف سازمان‌ها شکاف ارتباطی وجود دارد و رشد و توسعه سیستم‌های عملیاتی متعدد و پراکنده به تنهایی قادر به پر نمودن این فواصل اطلاعاتی نبوده است.

از طرف دیگر رویکرد مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی بعنوان شیوه‌ای جهت متحول نمودن سازمان‌ها و هم‌چنین بهینه‌سازی مستمر فرآیندها مطرح گردید.

پرسنل سازمان نیز نیاز به کارتابلی داشتند که همزمان به همه فرآیندهای کاری خودشان دسترسی داشته باشند و در عین حال که درخواست مرخصی خودشان را ثبت می‌نمایند نتیجه درخواست وام خود را مشاهده و پاسخ نامه‌های خود را ارسال کنند.

در آن زمان فرهنگ مشتری‌مداری نیز روز به روز در بین سازمان‌های ایرانی جایگاه بیشتری پیدا می‌کرد و ارایه خدمات به ذینفع بیرونی همانند امکان ثبت و پیگیری درخواست به صورت آنلاین به عنوان یک مزیت برای سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شد.

لذا از همان سال تشکیل یک تیم جوان و با انگیزه برای بررسی تکنولوژی‌های روز، بازار و رقبا، به منظور پاسخ‌دهی به این‌گونه نیازها در دستور کار قرار گرفت. در این راه روزهای شیرین و در عین حال پر فراز و نشیبی را طی نمودیم. ابتدا سعی کردیم با استفاده از پلتفرم‌های خارجی موجود، پاسخگوی این نیاز باشیم ولی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار بومی منطبق بر استانداردهای روز جهانی و نیاز سازمان‌های ایرانی طراحی نماییم.

ما باور داشتیم که ایده ما صرفا بر یک محصول متکی نیست. بلکه چیزی که ما به آن فکر می‌کردیم بهبود فرهنگ کسب و کار سازمان‌ها بود. سیستمی تحت وب که حرکت افقی مبتنی بر فرآیند در سازمان را ممکن سازد و تعامل بین ذینفعان درونی و بیرونی و سیستم‌های سازمان را فراهم آورده و بر روی دستگاه‌های مختلف قابل دسترسی باشد. در نهایت نیز امکان بهبود مستمر فرآیندهای کسب و کار را براحتی فراهم سازد.

نهایتا در پاییز سال 90 موفق شدیم، با ترکیب دانش به روز و تجربه منحصر بفرد سال‌ها فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات کشور، اولین محصول BPMS ایرانی را با نام تجاری RayBPMS به بازار عرضه کنیم. ما باور داریم، با استقرار صحیح RayBPMS در سازمان‌ها فرایندها خودکارسازی شده و امکان تغییر و بهبود مستمر آن‌ها با کم‌ترین هزینه در کوتاه‌ترین زمان محقق می‌گردد. هم‌چنین با استفاده از امکانات یکپارچه‌سازی این محصول، شکاف میان سیستم‌های عملیاتی پر شده و شاخص‌های یکپارچگی اطلاعاتی و فرآیندی سازمان‌ها ارتقاء می‌یابد.

 از آن زمان تا کنون مشتریان زیادی در کنار ما بوده‌اند و ما به پشتوانه اعتماد مشتریان هر روز در جهت توسعه محصول گام برداشته‌ایم.