بلاگ

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)

فعالیت‌‌ (Activity): یک فعالیت بیانگر کاری است که در داخل یک فرایند کسب‌وکار توسط عاملی مشخص و در زمانی معین انجام می‌شود. هر فعالیت می‌تواند به‌خودی‌خود یک

بیشتر بخوانید »

چارچوب فرایندی (Process Framework)

چارچوب فرایندی (Process Framework) به طور کلی برای قرار دادن فرایندها در دسته‌بندی‌های مناسب و مرتبط استفاده می‌شود. اغلب چارچوب‌های فرایندی از مفهوم زنجیره ارزش (Value Chain)

بیشتر بخوانید »