طراحی موجودیت ها

اولین گام جهت مکانیزاسیون فرآیندها -با استفاده از RayBPMS- طراحی مدل داده‌ای است. طراحی مدل داده، منجر به شناسایی اطلاعاتی می‌شود که در محدوده فرآیندهای کسب‌وکار در سازمان موردنیاز است.

در RayBPMS، هر فرآیند بر روی یک موجودیت (جدول) طراحی می‌شود. این موجودیت، می‌تواند با یک و چند موجودیت دیگر ارتباط داشته باشد. یکی از ابزارهای اصلی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار رایورز، ابزار طراحی موجویت‌ها است. 

RayBPMS محیط گرافیکی کاربر پسندی را در اختیار طراح فرآیند قرار می‌دهد تا با استفاده از آن به طراحی موجودیت‌ها و صفات آن ها و ارتباط بین جداول بپردازد.

شما با این ابزار قادر هستید موارد زیر را تعریف نمایید:

 • موجودیت‌ها یا جداول
 • صفات یا فیلدها (تعریف، ویرایش، ظرفیت، دقت و ... مربوط به هر صفت قابل تعریف است)
 • نوع داده 
 • ارتباط بین موجودیت‌ها
 • فیلدهای صرفاً خواندنی
 • شاخص یکتا
 • و ...

مدل داده‌ای طراحی شده در ابزار طراحی موجودیت RayBPMS به صورت خودکار به بانک اطلاعاتی SQL معرفی می‌شود. علاوه بر آن، ساختار اطلاعاتی فوق، به ابزار گزارش‌ساز رایورز معرفی می‌گردد. جداول و فیلدهای تعریف شده در سراسر مراحل ساخت فرآیند (نظیر تعریف قوانین، تعریف فرم ها و ...) در دسترس خواهد بود.

در ابزار طراحی موجودیت‌های RayBPMS، علاوه بر موجودیت‌های فرآیندی، امکان تعریف موجودیت‌های مستقل از فرم و فرآیند نیز وجود دارد. این امکان به خصوص در موارد تولید سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند کاربرد مهمی داشته باشد. چرا که بسیاری از اطلاعات در این سیستم‌ها در روال یک فرآیند، تولید نمی‌شود (مانند اطلاعات پایه).

برخی از امکانات طراحی موجودیت‌های ابزار RayBPMS عبارتند است از: 

 • امکان تعریف موجودیت‌ها (جداول و صفات) بدون استفاده از محیط SQL
 • امکان تعریف موجودیت‌ها به دو صورت:

           - وابسته به فرآیند 
           - مستقل از فرآیند

 • امکان تعریف صفت‌ها با انواع داده‌ای 
 • امکان برقراری انواع ارتباطات بین موجودیت‌ها
 • پشتیبانی از جداول پیش‌فرض (نظیر کاربران، سمت‌ها و...)
 • امکان ثبت وقایع (log) در خصوص تغییرات داده‌ای یک فیلد مشخص (در مراحل مختلف فرآیند)
 • اعتبارسنجی مدل طراحی شده توسط سیستم و نمایش پیغام‌های مناسب
 • امکان جستجوی فیلدها و موجودیت‌ها
 • امکان دریافت خروجی از مدل داده‌ای با فرمت png 
 • امکان پرینت از مدل داده‌ای تعریف شده

 

درباره رایورز

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز در اوایل سال 1368 توسط جمعی‌از فعالین حرفه نرم‌افزار تأسیس گردید...

بیشتر بدانید

ارتباط با ما

 • تهران، خيابان ولی عصر، نرسيده به توانير، خيابان احتشام، شماره 5
 • 89326000

 • BPMS@rayvarz.com

خبرنامه پایگاه دانش BPM