گزاره ارزش مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) چیست؟

گزاره ارزش مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) چیست؟ و چگونه می توان از راهبر ارشد تیم، چنین سوالات پرتکراری را در حوزه BPM پرسید؟

اولویت اول در پاسخ به این سوالات، این است که اطمینان حاصل کنیم، افراد سازمان درک واحدی از BPM دارند.

به نظر نویسنده، BPM هیچ یک از سه مورد زیر به تنهایی نیست:

 • مدلسازی فرآیندها
 • راه اندازی پروژه های اجرایی (مدیریت فرآیندها)
 • نظارت بر عملکرد فرآیند به منظور بهبود مستمر

به عبارت بهتر، BPM هر سه مورد فوق الذکر در کنار یکدیگر است.

به منظور دستیابی به درکی مشترک ار تعریف BPM، می بایست رویکرد، مزایا و مشکلات استفاده از آن مشخص گردد و نشان داده شود که بهره مندی از BPM، چه ارزش هایی را تامین می کند.

برخی از اصول کلیدی و رویکردهای BPM در جدول زیر مشخص شده است.

    

 

گام بعدی کسب و کار، ترسیم مزایای به دست آمده توسط سازمانی است که در استفاده از BPM موفق بوده است.

در برخی از موارد، قدم گذاشتن در این مسیر به واسطه دستیابی به مزایا و سپس مشخص کردن رویکردها و اصول کلیدی، مفیدتر خواهد بود.

مزایای معمول که در ساخت گزاره ارزش BPM مورد توجه است، عبارتند از:

 • ایجاد ارزش های مورد نیاز مشتری
 • بهبود کارایی و اثربخشی
 • چابکی بیشتر

   

 

علاوه بر مزایای ذکر شده در بالا، بسیار مهم است که مشکلاتی را که منجر به اجتناب از به کارگیری BPM می شوند را نیز مطرح نمود. در این راستا، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 • عدم ارتباط با استراتژی: BPM یک رویکرد استراتژیک است و می بایست برای رویارویی با مسائل عمده و اصلی سازمان به کار گرفته شود. بسیار مهم است که از داشتن "تعداد زیادی پروژه ی بسیار کوچک (که به استراتژی نیز مربوط نمی باشد)" بر حذر باشید.
 • عدم درگیر نمودن افراد درست: بهترین پروژه های BPM، بین وظیفه ای (Cross-Functional) هستند و نیاز به درگیر شدن افراد درستی در سازمان دارند.
 • عدم اندازه گیری: میزان موفقیت BPM بایستی اندازه گیری شود در غیر این صورت، شما نمی توانید آن را مدیریت کنید.
 • به جای تمرکز بر همکاری بین وظیفه ای (Cross-Functional)، بیشتر تمرکز بر تکنولوژی است: تکنولوژی بسیار مهم است اما تمرکز اصلی و مرکزی BPM نیست.
 • توجه کافی به مشتریان و همچنین بهبود مستمر مورد نیاز است: این امر بدیهی است.

نیاز به دستیابی به درک مشترک از BPM، رویکرد و اصول کلیدی آن و همچنین مزایا و مشکلات بسیار لازم است. این گام ها برای نشان دادن ارزش BPM مطرح شدند. به علاوه افزودن مقدار کوچکی از باور، انرژی و هیجان منجر می شود به خوبی از جانب راهبر ارشد تیم حمایت شوید.

 


نویسنده: Andrew Spanyi 

منبع: What’s the Value Proposition of BPM

ترجمه: شهرزاد پیمان


 

درباره رایورز

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز در اوایل سال 1368 توسط جمعی‌از فعالین حرفه نرم‌افزار تأسیس گردید...

بیشتر بدانید

ارتباط با ما

 • تهران، خيابان ولی عصر، نرسيده به توانير، خيابان احتشام، شماره 5
 • 89326000

 • BPMS@rayvarz.com

خبرنامه پایگاه دانش BPM