مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار چابک چیست؟

مدیریت فرآیند‌های کسب‌وکار چابک، ریشه‌ در متدولوژی توسعه نرم افزار چابک (SDLC) دارد.کاربرد اصلی این مفهوم در رابطه با توسعه ی نرم افزار است که در مواردی نیز در پیاده سازی برنامه فرآیند محور کاربرد دارد.روش‌های سنتی چرخه حیات توسعه نرم‌افزار تمامی کارها را در بازه ی زمانی طولانی و به طور کامل انجام می دادند، تمامی نیازمندی‌ها را جمع‌آوری می کردند(تمام حالات ممکن را می سنجیدند و نحوه ی رفتار سیستم را بررسی می کردند)، کل سیستم را طراحی می کردند و سیستمی کامل به کاربران ارائه می دادند. چرخه حیاط توسعه چابک نرم‌افزار یک رویکرد است که در آن همه ی فعالیت ها  بصورت نمونه محصول اولیه در تمام مراحل تکرار می‌شود. شما یک زیرمجموعه‌ای از نیازمندی‌ها ، ساخت، تست و انجام کارهای بیشتر بر روی آن تعریف می‌کنید. – همکاری کاربر نهایی در سرتاسر فاز در نظر گرفته می‌شود. این رویکرد تکیه بر نمونه‌سازی اولیه، ارتباطات محکم در جلسات روزانه یا هفتگی دارد تا پروژه به سمت درستی حرکت کند. برای استفاده از ابزار مدیریت فرآیند کسب‌وکار، رویکرد چابک بسیار سریع‌تر، بصورت توسعه تکراری و مفید است.

مترجم: پروین بختیاری

منبع: www.what-is-bpm.com

درباره رایورز

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز در اوایل سال 1368 توسط جمعی‌از فعالین حرفه نرم‌افزار تأسیس گردید...

بیشتر بدانید

ارتباط با ما

  • تهران، خيابان ولی عصر، نرسيده به توانير، خيابان احتشام، شماره 5
  • 89326000

  • BPMS@rayvarz.com

خبرنامه پایگاه دانش BPM