متدولوژی عملیاتی BPM - قسمت اول

در مطلب حاضر که قسمت اول موضوع مورد نظر می باشد، یک متدولوژی عملیاتی مدیریت فرایند کسب و کار معرفی می گردد. متدولوژی عملیاتی BPM مورد نظر شامل فاز های موافقت (Commit)، جستجو (Research)، تجزیه و تحلیل (Analyze)، طراحی (Design)، پیاده سازی (Implementation) و پشتیبانی (Support) می باشد. شکل زیر ترتیب اجرای فازهای این متدولوژی را نمایش می دهد.

                                           

                                                                شکل1 - فازهای متدولوژی عملیاتی BPM
 

در زیر به بررسی اجمالی هر فاز می پردازیم : 

      فاز موافقت (Commit) :  سازمان با توجه به اهداف استراتژیک، مدیریت فرآیندهای کسب و کار را در اولویت قرار می دهد.

      فاز جستجو (Research) : سازمان، فرآیندهای کسب و کار موجود را مشخص می کند و پس از بررسی آنها، یک ابزار برای مدیریت کسب و کار (BPMS)  انتخاب گردیده و سازمان برای تغییر آماده می شود.

در چهار فاز بعدی از حلقه ی اجرای پروژه ی BPM، تمرکز بر روی یک یا چند فرآیند شناسایی شده در فاز جستجو (Research) صورت می پذیرد.

      فاز تجزیه و تحلیل (Analyze) :  اولین فاز از حلقه ی اجرایی است که توسط تیم پروژه آغاز می گردد و فرآیندهای جاری (As – Is) با شاخص های اندازه گیری موجود در سازمان شناسایی می شود.

      فاز طراحی (Design) : فرآیندهای موجود بهبود می یابند و فرآیندهای آتی (To – Be) معماری می شوند. واحد های اندازه گیری (Metrics) که در طی این فاز شناسایی می شوند به تمامی کارمندان و افراد ذینفع اطلاع رسانی می گردد.

      فاز پیاده سازی (Implementation) : راهکار فرآیندی ساخته و تست می شود و کاربران نهایی در طی اجرای این فاز آموزش داده می شوند. در انتهای این فاز، فرآیندهای در حال اجرا توسط کاربران نهایی امتیازدهی می شوند.

      فاز پشتیبانی (Support) : در این فاز، فرآیندهای جدید با شاخص های کلیدی عملکرد سنجیده و پروژه با تجربیات کسب شده پایان می یابد.

از دیدگاه فرآیندی، فاز پشتیبانی هرگز متوقف نمی شود. فرآیندهای شناسایی شده توسط ابزار BPMS به طور مداوم بازدید و کنترل می شوند. البته که تیم اجرایی مدیریت فرآیندهای کسب و کار می تواند پس از اجرای این پروژه وظایف یا پروژه های دیگری را آغاز نماید.

از آنجایی که این نوشته یک کتاب مدیریت پروژه نیست متدولوژی BPM بصورت کلی بیان می شود. در تولید این متدولوژی کلی، مسائل مورد قبولی همچون تجربیات مدیریت پروژه، تجربیات مدیر تغییر، درس هایی از پروژه های ERP و تجربیاتی از متدولوژی های مطرح مانند 6Sigma و TQM آمیخته شده است. تلفیق این تجربیات باعث می شود بتوان از خصوصیات سودمند BPMS بهره برد. امیدواریم این متدولوژی برای مخاطبین این نوشته که به دنبال اجرای BPM و BPMS هستند مفید واقع گردد و بتواند در تدوین اولیه ی برنامه ی اجرایی آنها ایفای نقش کند.

ادامه در متدولوژی عملیاتی BPM - قسمت دوم


نویسنده: James F.Chang

منبع: کتاب Business Process Management System فصل 10

ترجمه: سهیل نیک فرجام


 

درباره رایورز

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز در اوایل سال 1368 توسط جمعی‌از فعالین حرفه نرم‌افزار تأسیس گردید...

بیشتر بدانید

ارتباط با ما

  • تهران، خيابان ولی عصر، نرسيده به توانير، خيابان احتشام، شماره 5
  • 89326000

  • BPMS@rayvarz.com

خبرنامه پایگاه دانش BPM