حقایقی که در مورد BPMN نمی‌دانید - قسمت سوم

در مطلب "حقایقی که در مورد BPMN نمی‌دانید - قسمت دوم" چهار حقیقت در مورد BPMN مطرح شد. در ادامه سه مطلب پایانی در این زمینه ارائه می گردد.

 

۸- یک زیرفرآیند منظم ممکن است شامل فعالیت‌های جدا از هم باشد.

آیا شما فکر می کنید نمودار شکل زیر نامعتبر است چرا که فعالیت ها با جریان های توالی به یکدیگر متصل نشده اند؟ اشتباه می کنید!

      

 

از آنجا که رخدادهای شروع و پایان اختیاری هستند، نمودار بالا برابر با مورد زیر است:

 گسترش زیرفرآیندها می‌تواند به عنوان مکانیزمی برای نشان دادن یک گروه از فعالیت‌های موازی که به هم ریخته‌گی کمتری دارند، به عنوان یک راه جمع و جورتر استفاده شود. به هر حال، یک رویکرد مشترک و بدون ابهام برای استفاده صریح از رخدادهای شروع و پایان به صورت زیر ارائه شده است:

      

 

۹- آیا مورد استفاده‌ای برای یک دروازه پیچیده واگرا وجود دارد؟

هر دروازه BPMN می‌تواند برای مدل‌سازی فرآیندهای مختلفی که رفتارهای همگرایی یا واگرایی دارند، استفاده شود. با این حال، در مورد یک دروازه پیچیده (complex gateway)، رفتار واگرا از نظر معنایی با رفتار یک دروازه inclusive برابر است.

دروازه پیچیده را می‌توان برای مدل‌سازی هماهنگ‌سازی های پیچیده به کار برد و از یک عبارت فعال‌سازی شرط برای توصیف رفتار دقیق آن استفاده نمود.

به عنوان مثال، در شکل زیر در نمودار سمت چپ، نشانه‌هایی (token) که بر روی سه عدد جریان خروجی از پنج جریان توالی ورودی قرار دارد، دروازه را فعال می کند. این در حالی است که در نمودار سمت راست، نشانه‌هایی که با شرایط توالی خروجی، توسط دروازه تولید شده‌اند، تعیین کننده جریان در دروازه inclusive هستند.

        

 

تفاوت جزئی در مورد رفتار تقسیم است که دروازه‌های پیچیده با استفاده از یک خروجی واحد در دروازه، به جای مجموعه ای از شرایط جداگانه، جریان خروجی را مشخص می کنند.

 

۱۰- یک رخداد ممکن است چه تعداد پیام را ارسال و یا دریافت کند؟

این امر به نوع یک رخداد پیام بستگی دارد. در مورد رخدادهای پیام میانی، BPMN اینگونه بیان می کند که تنها یک جریان پیام مجاز است.

ممکن است هدف رخداد پیام میانی، یک جریان پیام باشد و به این دلیل می تواند یک جریان پیام‌ دریافتی داشته باشد. رخداد پیام میانی، ممکن است منبع یک جریان پیام باشد و به این دلیل می‌تواند یک جریان پیام خروجی باشد. 

در مورد رخدادهای پیام آغاز و پایانی، BPMN بیان می کند که چندین جریان پیام مجاز است. 

یک رخداد شروع ممکن است هدف یک جریان پیام باشد؛ آن می‌تواند صفر و یا جریان پیام‌های دریافتی بیشتری داشته باشد. هر جریان پیام با هدف قرار دادن یک رخداد شروع، نشان دهنده یک مکانیزم نمونه برای آغاز یک فرآیند است چرا که تنها یکی از عوامل برای شروع یک فرآیند جدید مورد نیاز است.

یک رخداد پایانی ممکن است از یک جریان پیام نشات گرفته باشد؛ آن می‌تواند صفر و یا جریان پیام‌های خروجی بیشتری داشته باشد.

      

 

نتیجه گیری:

در این مطلب و دو مطلب گذشته، به بیان برخی از حقایق در BPMN 2.0 پرداخته شد که ممکن است کاملا به فراموشی سپرده شده باشد و به همین دلیل برای بسیاری از طراحان، نامرئی تلقی می‌شود. امیدواریم که این مطالب بتوانند به طراحان فرآیند کمک خوبی برای بهره گیری از این حقایق نماید.

 


نویسنده: Gregor Polancic

منبع: Ten facts you didn’t know about BPMN

ترجمه: پروین بختیاری


 

درباره رایورز

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز در اوایل سال 1368 توسط جمعی‌از فعالین حرفه نرم‌افزار تأسیس گردید...

بیشتر بدانید

ارتباط با ما

  • تهران، خيابان ولی عصر، نرسيده به توانير، خيابان احتشام، شماره 5
  • 89326000

  • BPMS@rayvarz.com

خبرنامه پایگاه دانش BPM