حقایقی که در مورد BPMN نمی‌دانید - قسمت دوم

در مطلب "حقایقی که در مورد BPMN نمی‌دانید - قسمت اول" سه حقیقت در مورد BPMN مطرح شد. در ادامه چهار مطلب دیگر در این زمینه ارائه می گردد.

 

۴- رویدادهای آغاز و پایان اختیاری هستند.

آیا شما فکر می‌کنید که فرآیند زیر ناقص است، چرا که رویدادهای آغاز و پایان گم شده است؟ اشتباه می‌کنید!

    

 

با توجه به BPMN 2.0، استفاده از رویدادهای آغاز و پایان اختیاری است.

یک رویداد آغازین اختیاری است: یک سطح فرآیند (یک فرآیند سطح بالا، یک زیر فرآیند (جاسازی شده)، یا یک فرایند عمومی (که فرآیند نامیده می‌شود)) ممکن است (ضرورتی وجود نداشته باشد که) یک رویداد آغازین داشته باشد.

یک رویداد پایانی اختیاری است: با توجه به سطح فرآیند (یک فرایند و یا گسترش زیر فرآیند) ممکن است (ضرورتی وجود نداشته باشد که) به همین شکل باشد.

 

۵- چه زمانی یک زیرفرآیند به پایان می رسد؟

معمولا یک زیر فرآیند زمانی به پایان خواهد رسید که به طور کامل به وضعیت پایانی رسیده باشد.

به عنوان مثال یک نمونه از زیر فرآیند زمانی کامل می‌شود که نشانه‌های دیگری در زیر فرآیند وجود نداشته باشد و هیچ یک از فعالیت‌هایش همچنان فعال نباشند.

با این حال، این بیان در مورد زیر فرآیندهای موقتی (تک کاره‌) صدق نمی‌کند. زیر فرآیند موقت (تک کاره) یک نوع خاص از زیر فرآیند است که متشکل از یک گروه فعالیت‌هایی است که نیاز به هیچ رابطه‌ی توالی‌ای (یا جریان توالی) ندارد.

در یک زیر فرآیند موقت (تک کاره)، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها می‌توانند برای فرآیند تعریف شوند، اما توالی و تعداد اجرای فعالیت‌ها توسط اجرا کنندگان آن فعالیت‌ها تعیین می‌شوند.  از آن جا که هر یک از فعالیت‌های یک زیر فرآیند موقت (تک کاره) ممکن است صفر تا چند بار اجرا شوند، اگر شرط هایی که توسط کاربر تعریف شده اند، مقدار درستی داشته باشند، یک زیر فرآیند موقت (تک کاره) بدون اجرای تعداد دفعات بیشتری کامل می‌شود.

 

۶- رویدادهای پیام و وظایف پیام برابر هستند (تقریبا).

در بسیاری از منابع BPMN، رویدادهای پیام و ارسال/دریافت وظایف به عنوان یک رفتار برابر هستند.

 

با این حال، لازم به ذکر است که برخی تفاوت بین آن‌ها وجود دارد. در مرحله اول، ما می‌توانیم چندین رویداد با مرزهای مختلف برای ارسال/دریافت وظایف را به یکدیگر متصل کنیم. (شکل زیر، سمت چپ  را ببینید) علاوه بر این، می‌توان نشانگر اضافی به وظایف اضافه کرد (به عنوان مثال برای نشان دادن حلقه ها و موارد متعدد).

از سوی دیگر، به طور متوسط، رویارویی با رویدادهای پیام را می‌توان به فعالیت‌هایی که به منظور نشان دادن جریان‌های استثنایی هستند، متصل نمود (به شکل زیر توجه نمایید).

 

 

۷- جریان آزاد حاشیه نویسی متن

آیا شما فکر می‌کنید که نمودار زیر از این نظر که سومین کامنت به هیچ عنصر BPMN ای متصل نیست، نامعتبر است؟ اشتباه می‌کنید!

 

شی حاشیه‌نویسی متن را می‌توان به یک شیء خاص با یک خط ارتباطی در نمودار متصل کرد، اما این امر بر روی جریان فرآیند تاثیر نمی‌گذارد.
"می توان" در عبارت بالا بدان معنی است که "اظهار نظر" اختیاری است.


نویسنده: Gregor Polancic

منبع: Ten facts you didn’t know about BPMN

ترجمه: پروین بختیاری


 

درباره رایورز

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز در اوایل سال 1368 توسط جمعی‌از فعالین حرفه نرم‌افزار تأسیس گردید...

بیشتر بدانید

ارتباط با ما

  • تهران، خيابان ولی عصر، نرسيده به توانير، خيابان احتشام، شماره 5
  • 89326000

  • BPMS@rayvarz.com

خبرنامه پایگاه دانش BPM