ارزیابی عملکرد 2

سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان

کارت امتیازدهی متوازن یکی از مطرح‌ترین ابزارها در سطح جهانی برای مدیریت استراتژی‌ها و پایش سنجه‌های عملکردی سازمان است. مطابق با این رویکرد، استراتژی‌های سازمان در چهار گروه “مالی”، “مشتریان”، “فرایندهای داخلی” و “رشد و یادگیری” قرار می‌گیرند. اما موفقیت سازمان در اجرای استراتژی‌های تعیین شده، در گرو هماهنگ و همراستا نمودن کارکنان با برنامه‌های وضع شده است. به همین دلیل یکی از روش‌های مطرح ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزبابی بر مبنای کارت امتیاز‌دهی متوازن است.

در این روش ابتدا، مدیرعامل سازمان اهداف کلان سازمان را در هر چهار حوزه مشخص می‌نماید. سپس بالاترین رده‌های مدیریتی پس از مدیرعامل یا همان معاونت‌ها اقدام به تعریف شاخص‌هایی برای خود و زیرمجموعه‌شان نموده، به نحوی‌که برآیند شاخص‌ها، منجر به برآورده شدن اهداف سازمان گردد.

در ابتدای هر دوره ارزیابی، به همین ترتیب، تعیین شاخص‌ها به صورت سلسله مراتبی از بالاترین واحدهای سازمانی به پایین‌ترین سطح صورت می‌پذیرد تا نهایتا هر یک از افراد از شاخص‌ها و پروژه‌های تعیین شده برای خود آگاه گردند. در انتهای دوره ارزیابی، نیز بر اساس اندازه واقعی این شاخص‌ها و مقایسه با مقدار تعیین شده، عملکرد افراد ارزیابی می‌گردد.

بدیهی است استفاده از نرم‌افزار طی فرایند ارزیابی عملکرد نه تنها ورود اطلاعات را تسریع و تدقیق می‌نماید بلکه امکان گزارش‌گیری و تحلیل نتایج را به صورت قابل ملاحظه‌ای تسهیل می‌نماید. در همین راستا محصول “ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر کارت امتیاز دهی متوازن” به شرح امکانات زیر و بر بستر RayBPMS تولید گردیده است.

 • امکان تعریف اطلاعات پایه
 • تعریف وجوه کارت امتیاز‌دهی متوازن
 • تعریف اهداف کلان سازمان در هر یک از وجوه کارت امتیاز‌دهی متوازن
 • تعریف شاخص‌های عمومی (برای دو سطح کارشناس و مدیر)
 • امکان تعریف مدیران ارزیابی‌کننده در هر یک از شاخه‌‌های معاونت
 • امکان تعیین افراد استثنا از ارزیابی (برای این افراد، فرایند ارزیابی آغاز نخواهد شد)
 • امکان تعریف وزن هر یک از شاخص‌های عمومی
 • امکان تعریف شاخص‌های هر معاونت برای هر دوره ارزیابی بر مبنای اهداف کلان سازمان
 • امکان تعریف شاخص‌های افراد زیرمجموعه توسط مدیران ارزیابی‌‎کننده (هدف‌گذاری)
 • پشتیبانی از گردش کار در هنگام تعریف شاخص‌ها و در هنگام ثبت نتایج ارزیابی (گردش کار بین مدیر و شخص زیر‌مجموعه)
 • امکان ثبت نظر بر روی شاخص‌های تعریف شده توسط فرد زیر‌مجموعه
 • امکان ثبت نتایج ارزیابی سالانه در دو دوره شش ماهه توسط مدیر ارزیابی‌کننده
 • امکان خود ارزیابی
 • امکان حذف و اضافه نمون شاخص جدید در طول دوره
 • امکان ثبت نتایج ارزیابی برای هر شاخص بر اساس یکی از مقادیر “عالی”، “خیلی خوب”، “خوب”، “متوسط”، “ضعیف”، “خیلی ضعیف”
 • امکان ارسال رونوشت نتایج ارزیابی افراد زیر مجموعه به مدیران رده‌های بالاتر
 • امکان تغییر زمان شروع ثبت نتایج ارزیابی هر دوره توسط واحد منابع انسانی
 • امکان ارسال فرم‌های نظرسنجی در ارتباط با مرحله هدف‌گذاری و ارزیابی توسط ارزیابی‌شونده و ارسال نتایج آن به کارتابل واحد منابع انسانی در هر دوره
 • امکان دریافت خروجی ارزیابی به ازای هر یک از افراد ارزیابی‌شونده (کارنامه)
 • امکان طبقه‌بندی افراد بر مبنای نمره ارزیابی به یکی از گروه‌های پلاتینیوم، طلا، نقره، برنز
 • ارسال هشدار به سمت‌های مربوطه در صورت توقف کارها در کارتابل (در مراحل ثبت نتایج ارزیابی و تعریف شاخص‌ها توسط مدیر)
 • طراحی شده بر بستر RayBPMS
 • کارتابل تحت وب
 • امکان رهگیری هر یک از درخواست‌ها
 • امکان گزارش‌گیری از داده‌های عملیاتی و داده‌های فرایندی جهت پایش وضعیت فرایند